Håndtering av personopplysninger

VPK Display behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelsen din, samt bygge en interesseprofil. Denne benyttes for å tilpasse sidevisninger på våre nettsider med henblikk på økt relevans for deg. Opplysningene og interesseprofilen danner også grunnlag for å kunne kontakte deg, samt formidle informasjon og tilbud.

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss, samt registrerer dine bevegelser på våre nettsider og bruken av våre tjenester. Du kan når som helst oppdatere dine interesser eller velge å ikke motta mer informasjon Ta kontakt med oss på vidar.jarberg@vpkgroup.com. Du kan også be om å få slettet denne typen personopplysninger, samt trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger til formål beskrevet over. Hvis du ikke har besøkt VPK Display sine nettsider eller vist noen form for interesse for informasjonen vi har sendt deg i løpet av siste 24 måneder, vil dine personopplysninger bli slettet.

For å kunne tilby deg tjenester vi mener du har interesse av, vil vi kunne dele dine personopplysninger med andre selskaper i VPK Group. VPK Display deler ikke dine personopplysninger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre IT-systemer. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene. Noen av disse eksterne tredjepartene er lokalisert i land utenfor EU/EØS området, der VPK Display garanterer at det finnes lovlig grunnlag for overføring av dine personopplysninger til tredjeparter etablert i slike land, enten via Privacy Shield eller EU Model Clauses.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss på vidar.jarberg@vpkgroup.com for å få mer informasjon om våre underleverandører og dokumentasjon i denne forbindelse, eller dersom du har andre spørsmål til hvordan VPK Display behandler dine personopplysninger.

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har også en rett til dataportabilitet, samt at VPK Display sin behandling av dine personopplysninger kan innklages til datatilsynet.