Sandwich

Dette er en ekstra tykk papp som veier lite, men har stor styrke og stor anvendelighet. Vi leverer to tykkelser, 10mm og 16mm, og det er dette materialet vi bruker til messer og utstillinger.

Illustrasjon av sandwich-papp